tw logo grey

Solvency II Rapportering

Från 2016 många företag inom försäkringssektorn, måste rapportera Solvens II till de lokala myndigheterna. Rapporteringen måste följa de regler och valideringar görs av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA).

Solvens II är en sammanställning av 14 befintliga direktiv, som har tillskrivits ytterligare regler. Syftet är att säkerställa bättre och mer harmoniserade regler för försäkringsbranschen i hela EU.

Detta räknas för rapportformulären: QRT (kvantitativa Reporting former), RSR (regelbunden rapportering tillsyns), SFCR (solvens och villkor rapportering finansiell) etc. Företag måste leverera deras Solvens II rapporter i XBRL-format till de lokala mottagande myndigheterna.

Passport har gjort ett antal lösningar som gör det möjligt för försäkringsbolagen att producera dessa rapporter till de mottagande myndigheterna i XBRL-format. Vi erbjuder enkel, kostnadseffektiv, användarvänliga och enkla lösningar såsom Reporter, som validerar och skapar XBRL filer direkt från EIOPA äger rapportering mallar och komplexa lösningar där vi integrerar med databaser och konsolidera data i varje in i rapporterna.

Klicka på den produkt du vill läsa mer om:

Solvency undermenu reporter se   Solvency undermenu converter se

Solvency undermenu service se   CRD IV undermenu custom se

Våra lösningar används också av: :

      GN 120x65 grey     Danfoss 120x65 grey     BDO 120x65 grey     120x65 ISS grey     TKdevelopment 120x65 grey

Let us contact you

Invalid Input
Please let us know your email address.
Invalid Input
Invalid Input