tw logo grey

Finansiell Rapportering

Ett stort antal finansiella företag måste rapportera till Finansinspektionen, inom ramen för Europeiska bankmyndigheters (EBA) tillsyn och regler.

Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) och kapitalkravsförordningen (CRR), är EU:s genomförande av Basel III-reglerna. Syftet med direktiven är att fastställa regler för finansiella institutioners kapitaltäckning genom en harmoniserad rapportering i hela EU.

Detta omfattar rapportformulären: COREP (common reporting), FINREP (financial reporting), AE (asset encumbrance), LCR (liquidity coverage ratio), NSFR (net stable funding ratio) och LR (leverage ratio).

Passport har gjort ett antal lösningar som gör det möjligt för finansiella företag att producera dessa rapporter till de mottagande myndigheterna i XBRL-format. Vi erbjuder enkla, kostnadseffektiva, användarvänliga lösningar som CRD IV Reporter, som validerar och skapar XBRL filer direkt från EBAs ägna rapporteringsmallar, och komplexa lösningar där vi integrerar med databaser och konsoliderar data i varje fält i rapporterna.

Klicka på den produkt du vill läsa mer om:

CRD IV undermenu reporter se   CRD IV undermenu converter se

CRD IV undermenu service se   CRD IV undermenu custom se

Våra lösningar används också av: :

      GN 120x65 grey     Danfoss 120x65 grey     BDO 120x65 grey     120x65 ISS grey     TKdevelopment 120x65 grey

Let us contact you

Invalid Input
Please let us know your email address.
Invalid Input
Invalid Input