tw logo grey

Om ParsePort?

ParsePort är ett danskt företag som ursprungligen specialiserat sig på konvertering av dataformat. Vår kärnverksamhet var tidigare inom IT-branschen med kunder som Panasonic, LG, Microsoft, Intel och Jabra/GN Netcom.
I början av 2011 övergick dock vår fokus till den finansiella sektorn, primärt på grund av en ny lag som antogs i Danmark som numera tvingar alla offentliga företag att rapportera sina årsredovisningar elektroniskt. Idag är vi stolta över att vara en av de ledande leverantörerna av lösningar för skapande och konvertering av årsrapporter och XBRL-dokument.
Vår produktportfölj sträcker sig från den mycket enkla ”SBRL Service”-lösningen där vi tar hand om hela konverteringsprocessen av färdiga årsrapporter från början till slut, till den mer avancerade ”XBRL Konverter”-lösningen där ni får möjlighet att själva konvertera era egna årsrapporter som skapats i t.ex. Excel, Word, Lotus, eller liknande till XBRL.
Slutligen erbjuder vi även vår ”ParsePort Årsredovisning”-lösning, som är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att hantera hela årsrapportsprocessen – från balansräkning till färdig rapport. Detta både på papper och i digitalt XBRL-format.
Idag omfattar vår kundportfolio både små och stora företag, som verkar på såväl nationell som internationell nivå – dessutom servar vi några av de allra största nationella verksamheterna med våra tjänster. Så oavsett om ni producerar en eller tusen årsredovisningar varje år, har vi en lösning som passar just er verksamhet.

 XBRL LOGO

Hur det hela började

ParsePort grundades 2009 av Michael Krog (tidigare CEO för den pan-Nordiske distributören Boston Distribution A/S och EMEA-director för spelutrustningstillverkarenSteelSeries) och Kim Eriksen (tidigare produktchef för den danske distributören GS Scandinavia A/S och nordisk säljchef på 3Dconnexion – ett Logitech företag). Människorna inom ParsePort har alla varit anställda på en eller vanligtvis flera nivåer inom försäljningskedjan – som återförsäljare, distributör och/eller leverantör. Vi har alla förstahandserfarenhet av de utmaningar som kan uppstå i rapporteringscenariot och den huvudsakliga drivkraften bakom skapandet av ParsePort har varit att minimera arbetsbördan för alla parter, och samtidigt leverera högeffektiv data.

 MK     KE

XBRL

Under 2011 utökade vi vår produktportfölj till att även omfatta datakonvertering för den finansiella sektorn med hjälp av XBRL-dataformatet. ParsePort är medlem av XBRL Danmark, XBRL Sweden, XBRL Europe & XBRL International

 XII logo     XBRL Europe     

Samarbetspartners

ParsePort har ett antal partners. Är du också intresserad av att bli en del av vår partner bas, tveka inte att kontakta oss.

Vi samarbetar bland andra med:

XII     ERST     e conomic     Mcrsoft     Penneo     Letregnskab

T26     Ajourkurser     Toolpack     Deloitte 120     BDO 120     beierholm 125x65

SolvencyTool 120x65     TimeView 120x65     MsRev 120x65     Addco 120x65     AHUB 120x65     medport 120x65

 

Lokalisering

ParsePort är placerat i Taastrup, Danmark. Utöver vårt centrala läge gör vår position i CET-tidszonen, att vi kan utföra tidskritiska uppdateringar för såväl Europa som för USA och Asien.

 world DK

Info

ParsePort har varit vinstgivande från första året och trots vår unga ålder är vi AAA-klassade och har aldrig utnyttjat några kreditfaciliteter.

 

Let us contact you

Invalid Input
Please let us know your email address.
Invalid Input
Invalid Input